ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2865/02 υποβολή: Christopher Huhne (ELDR) προς την Επιτροπή. Οικονομικές προβλέψεις για τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.