Zaak T-99/00: Beroep, op 20 april 2000 ingesteld door I. Samper tegen Europees Parlement