KIRJALLINEN KYSYMYS E-0683/02 esittäjä(t): Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) komissiolle. Euroopan unionin ja Algerian välinen kauppa.