SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0683/02 af Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) til Kommissionen. Handel mellem EU og Algeriet.