Διάταξη του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 11ης Ιουλίου 2002 στην υπόθεση C-464/00 (αίτηση του Unabhängiger Verwaltungssenat des Landes Oberösterreich για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως): Primetzhofer Stahl- und Fahrzeugbau Gmbh κατά Oberösterreichische Landesregierung ("Προδικαστική παραπομπή — Δεν υπάρχει σχέση με το αντικείμενο της διαφοράς — Απαράδεκτο")