ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2480/01 υποβολή: Jonas Sjöstedt (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Το κυνήγι του λύγκα στη Σουηδία.