ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0858/03 υποβολή: David Bowe (PSE) προς την Επιτροπή. Κεφαλές ανάγνωσης εκτυπωτών.