2001/316/EY: Komission päätös, tehty 17 päivänä huhtikuuta 2001, tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdyn päätöksen 2001/172/EY muuttamisesta kuudennen kerran (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 1121)