2001/316/EF: Kommissionens beslutning af 17. april 2001 om sjette ændring af beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 1121)