Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, CA 380, 2011