KIRJALLINEN KYSYMYS E-3099/00 esittäjä(t): Bart Staes (Verts/ALE) komissiolle. Kouluopetuksen laatua koskeva yhteisön kertomus.