ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0328/02 υποβολή: Feleknas Uca (GUE/NGL) προς το Συμβούλιο. Συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.