Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende COMP/M.1847 - GM/SAAB) (Text av betydelse för EES)