Luettelo akkreditoiduista ympäristötodentajista yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmää varten (neuvoston asetus (ETY) N:o 1836/93) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)