Gevoegde zaken C-763/19 tot en met C-765/19: Beschikking van de president van het Hof van 7 mei 2020 (verzoeken om een prejudiciële beslissing ingediend door de Sąd Apelacyjny w Krakowie — Polen) — D.S. (C-763/19) / S.P. e.a., in tegenwoordigheid van: Prokurator Regionalny w Krakowie, C. S.A. w P. (C-764/19) / Syndyk masy upadłości I.T. w O. w upadłości likwidacyjnej, in tegenwoordigheid van: Prokurator Regionalny w Krakowie, M.Ś. en I.Ś. (C-765/19) / R.B.P. Spółka Akcyjna, in tegenwoordigheid van: Prokurator Regionalny w Krakowie, Rzecznik Praw Obywatelskich