Rakstisks jautājums E-010213/10 Mario Mauro (PPE) Komisijai. Rietumsahāra