ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3430/02 υποβολή: Roberta Angelilli (UEN) προς την Επιτροπή. Χρησιμοποίηση των πόρων Save II και Altener II από το Δήμο Fiumicino.