Κανονισμός αριθ. 20 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) ενιαίες διατάξεις για την έγκριση προβολέων για μηχανοκίνητα οχήματα οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με λαμπτήρες πυράκτωσης αλογόνων (λαμπτήρες H4) και εκπέμπουν ασύμμετρη δέσμη διασταύρωσης ή/ δέσμη πορείας ή/και τις δυο