Υπόθεση C-439/17: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 7ης Φεβρουαρίου 2018 (αίτηση του Verwaltungsgericht Hamburg (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — British American Tobacco (Germany) GmbH κατά Freie und Hansestadt Hamburg