Decizia nr. 93/2002 a Comitetului mixt al SEE din 25 iunie 2002 de modificare a anexei XXII (Dreptul societăților comerciale) la Acordul SEE$