Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG