EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 93/2002 (2002. gada 25. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma XXII pielikumu (Uzņēmējtiesības)