EMP Ühiskomitee otsus nr 93/2002, 25. juuni 2002, millega muudetakse EMP lepingu XXII lisa (äriühinguõigus)