Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 93/2002 af 25. juni 2002 om ændring af bilag XXII (selskabsret) til EØS-aftalen