Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 93/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se mění příloha XXII (Právo obchodních společností) Dohody o EHP