Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση της απασχόλησης στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, και στους συναφείς τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών