Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.3158 - De Agostini Invest/Toro Assicurazioni) - Ärendet kan komma att behandlas enligt förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)