Pisemne zapytanie E-011814/11 George Lyon (ALDE) do Komisji. Zalety członkostwa w UE