ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 2169/97 του Hiltrud BREYER προς την Επ τροπή. Κανονισμός περί νέων τροφίμων 258/97 - Διεξαγωγή των ελέγχων (Συμπληρωματ κή απάντηση)