Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 15ης Μαΐου 2003.