ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3244/03 υποβολή: Margrietus van den Berg (PSE) προς την Επιτροπή. Δίκτυο για τη Συνοχή των Αναπτυξιακών Πολιτικών.