SKRIFTLIG FRÅGA E-0010/01 från Glyn Ford (PSE) till kommissionen. Havsfiske i rekreationssyfte.