ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-2827/99 υποβολή: Ioannis Souladakis (PSE) προς την Επιτροπή. Λεηλασίες και λαθρεμπόρια θησαυρών του Κοσσυφοπεδίου.