Odločba Komisije z dne 23. decembra 2002 o izvedbi Uredbe Sveta (EGS) št. 1612/68 glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po delovnih mestih (notificirana pod dokumentno številko K(2002) 5236)Besedilo velja za EGP.