Decizia Comisiei din 23 decembrie 2002 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și cererilor de locuri de muncă [notificată cu numărul C (2002) 5236] (Text cu relevanță pentru SEE)$