2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos Sprendimas įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 dėl laisvų darbo vietų užėmimo ir darbo prašymų (pranešta dokumentu Nr. C(2002) 5236)tekstas svarbus EEE.