2003/8/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5236)