Komisjoni otsus, 23. detsember 2002, millega rakendatakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 1612/68 vabade töökohtade ja töötaotlejate vahenduse osas (teatavaks tehtud numbri K(2002) 5236 all)EMPs kohaldatav tekst.