Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 313, 2011. november 26