Rozporządzenie Rady (WE) nr 1515/2002 z dnia 16 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 348/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych bezszwowych rur żelaznych lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy