Nařízení Rady (ES) č. 1515/2002 ze dne 16. srpna 2002, kterým se mění nařízení (ES) č. 348/2000 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některých bezešvých trubek a dutých profilů ze železa nebo nelegované oceli pocházejících z Chorvatska a Ukrajiny