ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2519/93 του Sotiris KOSTOPOULOS προς την Επιτροπή. Η αποζημίωση των καταναλωτών από αθέμιτες ή παραπλανητικές διαφημίσεις