Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την Καμπότζη