Διοργανική συμφωνία παρατείνουσα τη διοργανική συμφωνία για τη χρηματοδότηση της συνέλευσης για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης