ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0049/02 υποβολή: Francesco Speroni (NI) προς την Επιτροπή. Διακρίσεις τιμών για κατοίκους της Ένωσης.