Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9870 – Total Direct Energie/Kernaman) (Besedilo velja za EGP) 2020/C 280/03