Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9870 – Total Direct Energie / Kernaman) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 280/03