ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-1893/03 υποβολή: María Sornosa Martínez (PSE) προς την Επιτροπή. Μη ελεγχόμενη απόρριψη επικινδύνων αποβλήτων στην Αυτόνομη Περιφέρεια της Βαλέντσια.