SKRIFTLIG FRÅGA E-0412/01 från Hans Modrow (GUE/NGL) till kommissionen. Åtgärder mot BSE.