Διερευνητική γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών με θέμα "Ο ρόλος των πανεπιστημίων για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ευρώπη της γνώσης"